پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: مشارکت مدنی

انتخابات شورای شهر زیر سایه رییس جمهور
عطیه غفوری

انتخابات شورای شهر زیر سایه رییس جمهور

باید با ظرفیت انتخابات برای تغییر و کمک گرفتن از امکانات دیجیتال، هزینه آنرا را کاهش و از پتانسیل آن برای بهبود کارآیی مدیریت شهری