مطالب برچسب: مشاور گردشگری

مشاور گردشگری، حلقه‌ گمشده در تولید فیلم و سریال
مهدی باصولی

مشاور گردشگری، حلقه گمشده در تولید فیلم و سریال

بکارگیری مشاور گردشگری در تولید محتوای فیلم و سریال، نسخه‌ مطلوب ‌تری از مفهوم گردشگری را در تولیدات ارائه می ‌نماید که منجر به توسعه‌ فرهنگ گردشگری می شود.