برنامه آتی نظرگاه
نشست "بازشناسی تاثیر شهر برمجسمه" | چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه 1398 | از ساعت 17
Monday, 17 June , 2019
امروز : دوشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۳۹۸ - 14 شوال 1440
برچسب : مطالبه
مشارکت مطالبه می خواهد و یک اقدام جمعی است که نیاز به کسب مهارت دارد.

بی اعتمادی مانعی برای مشارکت پذیری

شهرسازی معاصر بر دو پایه مشارکت شهروندی و توسعه پایدار استوار است. مفهوم مشارکت در شهرداری تهران صرفاً یک سری مفاهیم در کلام بوده و تا عمل فاصله زیادی دارد.

۰۶ بهمن ۱۳۹۷