پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: معیار ارزیابی محیطی

سنجش زیست محیطی منظر
صبا سلطان‌قرائی

سنجش زیست محیطی منظر

معیارهای ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در صورتی ظرفیت برای تحلیل منظر خواهد داشت که بتواند انسان را با همه ابعاد وجودی و زیست محیطی