برنامه آتی نظرگاه
نشست "جایگاه طرح جامع در مدیریت امروز شهر تهران" | سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 | از ساعت 17
Thursday, 23 May , 2019
امروز : پنج شنبه, ۲ خرداد , ۱۳۹۸ - 19 رمضان 1440
برچسب : ناصر براتی
مصاحبۀ نظر آنلاین با ناصر براتی

چگونه رابطه بین شورایاری‌ها و مردم منطقی خواهد شد؟

براتی: «شهر، چه ما بخواهیم یا نخواهیم، یک ابر سیستم باز و پویاست؛ ارتباط افقی و عمودی مردم و مدیران و نمایندگان مردم، بصورت شبکه ای، متصل، و مستمر برای هم افزایی و ارتقای کارآیی و کاهش تنش واجب است».

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸