پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: نفرین سرمایه

ارّه تحریم‌ های نفتی بر پیکره شهر ایرانی
آرش تقی ‌پوراختری

ارّه تحریم های نفتی بر پیکره شهر ایرانی

می توان خاصیت تحریم های نفتی در قبال شهرهای ایرانی را، به «ارّه ‌ای» تشبیه کرد که وارد تنه یک درخت شده و حرکت آن