برچسب: ورودی شهر

ورودی شهر ؛ منظر ورودی‌های دیروز و امروز شهری

در گذشته ورودی‌ها علاوه بر آنکه مرز بین درون و بیرون بوده‌اند، محل انجام تبادلات اقتصادی و اسکان موقت کاروانسراها و مکان انجام مراسم اجتماعی بودند. این قسمت از شهرها عملکردهای ارتباطی، نظارتی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی نیز داشته‌اند و فعالیت‌هایی چون گذران اوقات فراغت، مجازات محکومین، تماس‌ها و مبادلات اقتصادی و بدرقه و استقبال در آنها صورت می‌گرفته است. اما ورودی‌های امروزۀ شهرها تنها به عنوان عنصری جهت مشخص‌کردن محدودۀ شهر عمل می‌کنند. آنچه که امروزه در ورودی شهر ها مشاهده می‌شود، تنها تقلیدی ناآگاهانه از کالبد و شکل ظاهری دروازه‌هاست. ورود اتومبیل مسئله‌ای که در مبحث موردنظر مورد توجه قرار می‌گیرد، سرعت و نوع حرکت است که با گذشته متفاوت است. لذا ترکیب بافت لبۀ شهر باید به گونه‌ای باشد که با سرعت حرکت ناظری که به شهر نزدیک می‌شود، هماهنگی داشته باشد. به این دلیل که بخش عمدۀ ادراک ما از فضا، نخست بصری است که ادراک بصری خود در وهلۀ اول فضایی نیز است. با حرکت در فضا، محیط اطراف به صورت توالی محرک‌های بصری تجربه می‌شود و نسبت به میزان ارتباط بین محرک‌های مختلف در یک فضا به صورت منسجم درک شده و حس خاصی نسبت به آن مکان پیدا می‌شود. در این حالت است ...

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.