پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: ورودی شهر

نقدی بر وضعیت ورودی های کلانشهر تهران
امیر میراحمدی

نقدی بر وضعیت ورودی های کلانشهر تهران

شاخصه هایی که برای ورودی های کلانشهر تهران مطرح می شود، نشانه ابهام و ناآگاهی درباره موضوع ورودی و شیوه برخورد با آن در شهر