پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: ولگردی

ولگردی را تجربه کنید!
مهرنوش بسته‌نگار

ولگردی را تجربه کنید!

ولگردی یا گردشگری آهسته، یعنی رهاشدن در ریتم مقصد؛ تجربه زندگی با سرعت کم و عمق بیشتر؛ گسست در فرایند روزمرگی و گام نهادن بـه