مطالب برچسب: پالایشگاه

رد پای نفت در منظر شهری تهران
امین مقصودی

رد پای نفت در منظر شهری تهران

نتیجه حضور نفت و پالایشگاه تهران در جنوب این شهر بسیاری از مولفه های منظرین سنتی منطقه مانند زمین های کشاورزی را دچار آسیب های جدی کرده است.