پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: پایداری اجتماعی

تعریض معابر منطقه شمیران تهران تهدیدی جدی برای خاطرات جمعی و احساس تعلق مردم
سروین الهی

تعریض معابر منطقه شمیران تهران

پیشنهاد تعریض معابر منطقه یک
از سوی معاون فنی و عمران شهرداری، بدون توجه به منظر تاریخی- طبیعی شمیران به منظور بهبود تردد سواره در بافت داده شده است.

نقش مغفول اجتماع و مخاطب در مدیریت شهری
سروین الهی

نقش مغفول اجتماع و مخاطب در مدیریت شهری

در این مدیریت دستوری شهری، برنامه ریزی های صورت گرفته با نیازهای اجتماع به عنوان مخاطب اصلی موضوع، همسو نبوده و تاثیری در تقویت مفهوم اجتماع نخواهد داشت.