پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: پژوهشکده نظر

آیا نظام پژوهشی در ایران موفق بوده است؟
نظر آنلاین

آیا نظام پژوهش در ایران موفق بوده است؟

پژوهشکده نظر با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی ترویجی نقد دوازدهم با موضوع «نظام پژوهش در ایران» را برگزار می کند.