پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: پیرامونی حرم رضوی

زائر یا مجاور؟ کدام یک مسئله شهر مشهد است؟
محمدجواد نطاق

کدام یک مسئله شهر مشهد است؟ زائر یا مجاور؟

برنامه‌ریزی جداگانه و دوقطبی در مشهد موجب شده که ارتباط زائر با مجاور روز به روز کمتر شود و با حذف همبستگی اجتماعی، رابطه آنها به سمت رابطه صرف اقتصادی هدایت شود.