برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : کارون
چالش های اعمال نفوذ در پروژه های آبی کشور

نقدی بر سیاست های کلان آبی کشور، نمونه موردی: کارون

افرادی که پیگیر تصویب سیاست های کلان آبی کشور و انجام پروژه های انتقال آب میان حوزه ای هستند به خوبی آگاهند که حاصل این امر چه خساراتی بر جای خواهد گذاشت.

۰۳ خرداد ۱۴۰۰

عدم توجه به لبه های طبیعی رودخانه

نادیده گرفتن عنصر لبه در منظر رودخانه کارون

طراحی منظر حاشیه رودخانه می بایست منطبق بر اهداف سه گانه منظر یعنی اهداف عملکردی، زیبایی شناسانه و هویتی باشد و ماهیت وجودی رودخانه را نیز لحاظ کند.

۲۰ بهمن ۱۳۹۹