پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: معماری سنتی

بازگشت به رویکردی گونه محور در معماری
سید محمدباقر منصوری

بازگشت به رویکردی گونه محور در معماری

گونه های معماری سنتی ایران با ساختارهای کارآمد به لحاظ فضایی، زیبایی شناسی و سازه ای کار میکند و نشان از خلاقیت و ابتکار