شهرزاد خادمی

شهرزاد خادمی

پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه پاریس 8، فرانسه

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.