پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: منظر طبیعی

مناطق حفاظت شده فقط اسمشان را یدک می کشند
اردلان طایفه حسین‌لو

مناطق حفاظت شده فقط اسمشان را یدک می کشند

با توجه به قانون حفاظت محيط زيست، اجرای پروژه به هر روشی که منجر به تغيير اكوسيستم شود، ممنوع است و هرگونه تخریب و تجاوز به مناطق حفاظت شده جرم به حساب می آید.

نقدی بر پروژه کوه پارک مشهد
محمدجواد نطاق

نقدی بر پروژه کوه پارک مشهد

ایده پردازی کوه پارک مشهد شاید به جای ساخت اتوبان در کمربند جنوبی درست باشد، ولی نحوه مداخله شهرداری مشهد در آن، بدون شناسایی عوارض کوهستانی، صورت پذیرفته است.

تجارت با محیط زیست شهری
مریم اسماعیل‌دخت

تجارت با محیط زیست شهری

به نظر می رسد تغییر از نگاه کوتاه مدت و کلنگی به نگاهی بلند مدت و شالوده ای، شهر شیراز را با توجه به پتانسیل های محیط زیست شهری آن، به شهرراز تبدیل کند.

 تجدید نظر در زیست سرزمینی
احمد صابری

تجدید نظر در زیست سرزمینی

به نظر می رسد باید با توقف عاجل در مصرف منابع آبی اعم از زیرزمینی و جاری، تغییر الگوی کشاورزی و بازبینی محل استقرار صنایع و سکونت در زیست سرزمینی تجدیدنظر شود.

از بحران تا ورشکستگی آبی
پریچهر صابونچی

از بحران تا ورشکستگی آبی

پذیرش ورشکستگی آبی به جای انکار آن، تمرکز بر احیای منابع و سازگاری با شرایط موجود و داشتن برنامه های بلندمدت از جمله اقدامات ضروری برای مدیریت آب در شهرهاست.