مطالب اخیر - Lastest Posts

ضرورت سرمایه گذاری بر راه حل های طبیعت بنیان در ایران

ضرورت سرمایه‌‌ گذاری بر راه‌‌ حل‌‌ های طبیعت بنیان در ایران

راه حل های طبیعت بنیان برخلاف زیرساخت های خاکستری هزینه نگهداری و ترمیم بسیاری کمتری داشته و مقرون به صرفه تر است. راهبردهای و اقدامات متنوع تری را معرفی می نماید، به طور همزمان مزیت هایی را در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی فراهم کرده، باعث تاب‌آوری و افزایش ظرفیت مقابله ای جوامع در برابر بحران ‌ها می‌ شود.

بررسی پیشینه های طرح، پرآوازه¬ ای بی رمق

بررسی پیشینه های طرح، پر آوازه ای بی رمق

پیشینه های طرح، یکی از بدیهیات در سطح راهبردی، با شعار «گذشته چراغ راه آینده» است. هرچند در ظاهر پرداختن و تفسیر معنای این عبارت با شرایط کنونی بسیار فاصله دارد. ولی چون در عمل این ایده در حال پیاده شدن در شهرهاست پرداختن به آن می تواند نسبت به سطح فنون و تدابیر در اولویت باشد.

نقدی بر اقدامات ستاد ملی کرونا برای مدیریت فضاهای جمعی شهری

نقدی بر اقدامات ستاد ملی کرونا برای مدیریت فضاهای جمعی شهری

فضاهای جمعی شهری در دوران همه گیری کرونا، در عین کم خطر بودن نقش بسیار مثبتی در ایجاد همبستگی اجتماعی دارند. محدود کردن این فضاها در جهت عکس این موضوع عمل می کند و توجیه مناسب و متخصص پسندی در این رابطه وجود نداشته باشد.

عدالت اجتماعی در بوستان های شهر تهران

عدالت اجتماعی در بوستان های شهر تهران

بوستان های شهر باید به گونه ­ای طراحی شوند که همه افراد در جوامع امکان بهرمندی از این خدمات را داشته باشند. «عدالت اجتماعی» در حقیقت تضمین­ کننده این امر می ­باشد که باید افراد دارای معلولیت یا نیازمند توجه ویژه مانند سالمندان یا حتی کودکان نیز از امکانات موجود در فضاهای عمومی شهری برخوردار شوند.

پناهندگان آب و هوایی و تضعیف پایداری اجتماعی جوامع بومی

پناهندگان آب و هوایی و تضعیف پایداری اجتماعی جوامع بومی

جوامع بومی که فشارهای سنگین اجتماعی و پدیده آوارگی ناشی از تغییرات آب و هوایی را تجربه کرده و به عنوان آخرین بازماندگان زنده میراث های بومی متحمل آسیب های بزرگ اجتماعی هستند، غالباً از دید مسئولین مغفول مانده و مورد توجه واقع نمی شوند.

آبادان، جامعه روستایی کوتاه مدت شهر صنعتی بلند مدت

آبادان، جامعه روستایی کوتاه مدت شهر صنعتی بلند مدت

آبادان به عنوان یک شهر صنعتی نوظهور و مدرن در ایران که هویت خود را از صنعت نفت گرفت در ساخت و سازهای اولیه شهر، منظر آن صورتی غیر ایرانی داشت که حاصل برنامه ریزی و شهرسازی با فرهنگ غیر ایرانی و وارداتی توسط مهندسین اروپایی بود.

مقابله با فساد در شهرداری تهران، خواسته ای عملی یا آرزویی دست نیافتنی؟

مقابله با فساد در شهرداری تهران، خواسته ای عملی یا آرزویی دست نیافتنی؟

سامانه شفافیت شهرداری تهران، بدون ایجاد تغییر در سیستم ها و تراکنش های مالی شهرداری، تنها با نمایش تمامی اطلاعات و اعداد و ارقام درآمدها، هزینه ها و بودجه های اختصاص یافته و به نوعی شفاف کردن کلیه حساب های شهرداری، زمینه نظارت همگانی و عمومی را ایجاد و شهروندان را به عنوان سازمان نظارت بر شهرداری معرفی می کند

نفت و دگرگونی بندر در شهر_بندرهای خوزستان

نفت و دگرگونی بندر در شهر_بندرهای خوزستان

با استقرار شرکت نفت در خوزستان و ایجاد زیرساخت ها و تأسیسات خاص خود در کنار این بنادر، بندر در شکل سنتی خود که در بردارنده شیوه های سنتی و اقتصادی بومی است و در پیوستگی با سایر فضاهای شهری قرار دارد، به محاق می رود.

منظر - Landscape

معماری - Architecture

مصاحبه - Interview

محیط - Environment

گردشگری - Tourism

شهر - City

هنر - Art

نظر آنلاین - Nazaronline

ضرورت سرمایه‌‌ گذاری بر راه‌‌ حل‌‌ های طبیعت بنیان در ایران

راه حل های طبیعت بنیان برخلاف زیرساخت های خاکستری هزینه نگهداری و ترمیم بسیاری کمتری داشته و مقرون به صرفه تر است. راهبردهای و اقدامات متنوع تری را معرفی می نماید، به طور همزمان مزیت هایی را در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی فراهم کرده، باعث تاب‌آوری و افزایش ظرفیت مقابله ای جوامع در برابر بحران ‌ها می‌ شود.

ادامه مطلب

مطالب اخیر - Lastest Posts

بررسی پیشینه های طرح، پر آوازه ای بی رمق

پیشینه های طرح، یکی از بدیهیات در سطح راهبردی، با شعار «گذشته چراغ راه آینده» است. هرچند در ظاهر پرداختن و تفسیر معنای این عبارت با شرایط کنونی بسیار فاصله دارد. ولی چون در عمل این ایده در حال پیاده شدن در شهرهاست پرداختن به آن می تواند نسبت به سطح فنون و تدابیر در اولویت باشد.

نقدی بر اقدامات ستاد ملی کرونا برای مدیریت فضاهای جمعی شهری

فضاهای جمعی شهری در دوران همه گیری کرونا، در عین کم خطر بودن نقش بسیار مثبتی در ایجاد همبستگی اجتماعی دارند. محدود کردن این فضاها در جهت عکس این موضوع عمل می کند و توجیه مناسب و متخصص پسندی در این رابطه وجود نداشته باشد.

عدالت اجتماعی در بوستان های شهر تهران

بوستان های شهر باید به گونه ­ای طراحی شوند که همه افراد در جوامع امکان بهرمندی از این خدمات را داشته باشند. «عدالت اجتماعی» در حقیقت تضمین­ کننده این امر می ­باشد که باید افراد دارای معلولیت یا نیازمند توجه ویژه مانند سالمندان یا حتی کودکان نیز از امکانات موجود در فضاهای عمومی شهری برخوردار شوند.

پناهندگان آب و هوایی و تضعیف پایداری اجتماعی جوامع بومی

جوامع بومی که فشارهای سنگین اجتماعی و پدیده آوارگی ناشی از تغییرات آب و هوایی را تجربه کرده و به عنوان آخرین بازماندگان زنده میراث های بومی متحمل آسیب های بزرگ اجتماعی هستند، غالباً از دید مسئولین مغفول مانده و مورد توجه واقع نمی شوند.

آبادان، جامعه روستایی کوتاه مدت شهر صنعتی بلند مدت

آبادان به عنوان یک شهر صنعتی نوظهور و مدرن در ایران که هویت خود را از صنعت نفت گرفت در ساخت و سازهای اولیه شهر، منظر آن صورتی غیر ایرانی داشت که حاصل برنامه ریزی و شهرسازی با فرهنگ غیر ایرانی و وارداتی توسط مهندسین اروپایی بود.

مقابله با فساد در شهرداری تهران، خواسته ای عملی یا آرزویی دست نیافتنی؟

سامانه شفافیت شهرداری تهران، بدون ایجاد تغییر در سیستم ها و تراکنش های مالی شهرداری، تنها با نمایش تمامی اطلاعات و اعداد و ارقام درآمدها، هزینه ها و بودجه های اختصاص یافته و به نوعی شفاف کردن کلیه حساب های شهرداری، زمینه نظارت همگانی و عمومی را ایجاد و شهروندان را به عنوان سازمان نظارت بر شهرداری معرفی می کند

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.