• نقدی بر مقاله ساحل زنان

  تولید محتوا برای یک قشر خاص

  نقدی بر مقاله ساحل زنان

  نادیده گرفتن انتخاب زنان به صورت جامع، به لحاظ کالبدی، بصری، فعالیتی، منظرین و همچنین اجتماعی در غالب موارد به دلیل عدم شناخت کافی از چنین مولفه هایی است.

 • انتخابات و نشانگان توجه سیاست به مقوله مساله مسکن

  اهمیت مسکن در برنامه کاندیدای انتخابات

  انتخابات و نشانگان توجه سیاست به مقوله مساله مسکن

  امید است برنامه ریزان در این برهه کنونیِ سهل و ممتنع بودن مساله مسکن با نیم نگاهی گذرا به تجارب گذشته و تاثیرات و تبعات آنها در پی آزمودن دوباره آزموده نباشند.

 • عدم توجه به منظر چندحسی محلات در توسعه شهری

  رویکرد جدید به محلات در برنامه های توسعه شهری

  عدم توجه به منظر چندحسی محلات در توسعه شهری

  برنامه های توسعه شهری جدید در پی ایجاد محلاتی منحصر به فرد با توجه به زمینه برآمده از آن و با احترام به طبیعت که رویکرد چندحسی منظر را در خود مستتر دارد، هستند.

 • پژوهش های گردشگری بنیادین یا کاربردی؟

  نقش و جایگاه پژوهش در رشته گردشگری

  پژوهش های گردشگری بنیادین یا کاربردی؟

  پژوهش های گردشگری می توانند به عنوان علم مقدماتی با خروج از چرخه تکرار، تمرکز بر مساله محوری و اصالت دادن به خروجی پژوهش، نقش موثری در گردشگری ایفا کنند.

آخرین مطالب
تولید محتوا برای یک قشر خاص

نقدی بر مقاله ساحل زنان

نادیده گرفتن انتخاب زنان به صورت جامع، به لحاظ کالبدی، بصری، فعالیتی، منظرین و همچنین اجتماعی در غالب موارد به دلیل عدم شناخت کافی از چنین مولفه هایی است.

۲۲ خرداد ۱۴۰۰

اهمیت مسکن در برنامه کاندیدای انتخابات

انتخابات و نشانگان توجه سیاست به مقوله مساله مسکن

امید است برنامه ریزان در این برهه کنونیِ سهل و ممتنع بودن مساله مسکن با نیم نگاهی گذرا به تجارب گذشته و تاثیرات و تبعات آنها در پی آزمودن دوباره آزموده نباشند.

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

رویکرد جدید به محلات در برنامه های توسعه شهری

عدم توجه به منظر چندحسی محلات در توسعه شهری

برنامه های توسعه شهری جدید در پی ایجاد محلاتی منحصر به فرد با توجه به زمینه برآمده از آن و با احترام به طبیعت که رویکرد چندحسی منظر را در خود مستتر دارد، هستند.

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

نقش و جایگاه پژوهش در رشته گردشگری

پژوهش های گردشگری بنیادین یا کاربردی؟

پژوهش های گردشگری می توانند به عنوان علم مقدماتی با خروج از چرخه تکرار، تمرکز بر مساله محوری و اصالت دادن به خروجی پژوهش، نقش موثری در گردشگری ایفا کنند.

۲۰ خرداد ۱۴۰۰

تاب آوری منظر شهری در برابر پاندمی

منظر شهری دیگرگونه دوران پساکرونا

طراحی منظر شهری باید به گونه ای باشد که ارتباط مردم و کالبد شهر را تقویت کند و این مهم از طریق تاب آوری شهری در برابر پاندمی در پساکرونا قابل دستیابی خواهد بود.

۱۹ خرداد ۱۴۰۰

برنامه بخش بخش، راهکار مدیریت بحران آب

صورتم رو ببین حالم رو بپرس!

با برنامه بلند مدت مشکل کم آبی نه تنها حل می شود بلکه با صدور دانش غنی در زمینه مدیریت آب در گذشته، علاوه بر ایجاد بازار کار، درآمدی هم نصیب ایران می شود.

۱۸ خرداد ۱۴۰۰

تاثیر بوستان محصور شده زندگی در محله هرندی

بوستان زندگی، پارکی شهری یا سدی محلی؟

اگرچه بوستان زندگی با هدف بهبود کیفیت زندگی بنا شده، اما از کیفیت درون محلی می‌کاهد و موجب نادیده گرفتن آسیبهای اجتماعی شده و ارزش چندانی به محله اضافه نمی کند.

۱۷ خرداد ۱۴۰۰

بررسی راهکارهای ارائه شده در برنامه های انتخاباتی برای تامین مسکن

برنامه‌ مسکن، معیار مهم انتخابات

با برنامه‌ مسکن جامع در صورت مانع ‌زدایی از مسیر نوسازی مشارکتی، گام بزرگی در راه تولید مسکن بهره ‌مند از زیرساخت های شهری با سرمایه ‌های مردمی برداشته خواهد شد. 

۱۶ خرداد ۱۴۰۰

مشخصات یک برنامه اجرایی

تفاوت برنامه و آرزو!

از مشخصات برنامه، داشتن پیوست کارشناسی است. برنامه لازم است اولویت ها و مشکلات را تشخیص دهد و برای رفع آنها راهکار مشخص و قابل اندازه گیری ارائه کند.

۱۵ خرداد ۱۴۰۰

برقراری ایمنی به بهای از دست رفتن لمس عناصر طبیعی

تجربه لمس عناصر طبیعی برای کودکان در شهر

در مناسب­ سازی بوستانهای شهری علاوه پرداختن به نیازهای فیزیکی لازم است به نیازهای روانی اقشار مختلف جامعه به خصوص ارتباط کودکان با طبیعت نیز پرداخته شود.

۱۴ خرداد ۱۴۰۰

گزارش
صنعت نفت، فرصت ‌ساز و تهدیدکننده منظر سرزمینی
پیامدهای منظرین اکتشاف طلای سیاه در ایران
گردشگری مذهبی، واسطه‌ای برای رونق گردشگری داخلی و خارجی
مذهب و آیین‌، جاذبه ای برای گردشگران
بیانیه کارگاه “نواحی صنعتی تهدید یا فرصت برای نواحی سرزمینی”
نگاه منظرین به نواحی صنعتی
بیانیۀ کارگاه: برنامۀ ۱۰ ساله نوسازی بافت‌های فرسوده
ناپایداری، معیار استراتژیک برنامه نوسازی
گالری فیلم
گالری عکس