Monday, 27 May , 2019
امروز : دوشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۸ - 23 رمضان 1440

اخبار ویژه

آخرین مطالب
نشست «جایگاه طرح جامع در مدیریت شهری امروز تهران»

نقص طرح جامع دلیل نادیده‌گرفتن آن توسط مدیریت شهری

گلپایگانی: «طرح جامع برای مالکین زمین در تهران ایجاد کرد و موجب مهاجرت شهروندان به کرج، پاکدشت و ... شد، چراکه این حجم سنگین پول، گرانی مسکن و آپارتمان نشینی و اجاره نشینی در تهران را به همراه داشت و این موضوع باید در طرح جامع در نظر گرفته می‌شد».

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

طرح توسعه دانشگاه تهران ، تحقیر تاریخی، خودکامگی، خشونت و قبیله‌گرایی

طرح توسعه دانشگاه تهران در بدو تولد خود به انجام هیچ‌گونه مطالعات بنیادی توسعه مقید نبوده و برداشت ذهنی گردانندگان آن از توسعه، یک برداشت شکلی و مبتنی بر احداث بنا بوده است. توسعه در این طرح، مجموعه ساختمان‌هایی است که وجود ندارد و شرط توسعه‌یافتگی، ایجاد آن ساختمان‌ها است.

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

شهر بی هویت، شهر بی احساس و بی سرمایه اجتماعی متولد خواهد نمود

میدان مشق تهران، کالبدی تنها مانده از هویت

ژان باپتیست فوریه که سه سال پزشک ناصرالدین شاه بوده در خاطرات خود آورده که عده ای هر روز صبح و عصر  با رقص و آواز همراه با نقاره این اوقات را اعلام می‌کردند و در میدان مشق راس  ساعت ۱۲ توپی شلیک می‌شده است.

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

طرح حیات‌شبانه در پیچ و خم مخالفت‌ها و موافقت‌ها

حیات‌شبانه حق طبیعی شهر تهران است

آنچه مسلم است، حیات‌شبانه را نباید از تهران گرفت. این حیات به واسطه حضور جمعیت و وجود فعالیت، مولد امنیت‌عمومی است و نگرانی های حول این موضوع تا این حد زیاد نخواهد بود.

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

سومین نشست هم‌اندیشی زندگی پیاده در شیراز با عنوان «نسبت نظام نقلیۀ عمومی با زندگی پیاده»

نظام نقلیه عمومی بخش مهم و زیربنایی در ارتباطات شهری است

منصوری: «ما واژۀ حمل را از نظام نقلیه عمومی حذف کردیم، چراکه حمل مربوط به کالا است و موضوع مورد بحث ما آمدوشد انسان است».

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

ممانعت از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به واسطه راه‌های قانونی

مروری بر نظرات حول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

از تخلفات مشاهده شده، در اندازه‌ای نیست که تخریب شود و عموما تخلف با جریمه‌ای نقدی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. موضوع جایی بحرانی جلوه می‌کند که تخلفات بزرگ و سنگین هم شانس خرید تخلفات را به دست می‌آورند و حکم تخریب به این سادگی‌ها صادر نمی‌شود. موضوعی که در پروژه‌های بزرگ مقیاس و موثر در کیفیت زندگی شهری، خودنمایی می‌کند و در بلندمدت تاثیرات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

رویدادها
نقص طرح جامع دلیل نادیده‌گرفتن آن توسط مدیریت شهری
نظرگاه
نشست «جایگاه طرح جامع در مدیریت شهری امروز تهران»
غفلت از روددره‌ها و تبدیل آن‌ها به یک معضل برای تهران
نشست «حذف یا حفاظت، رفتار مدیریت شهری با دره‌های تهران»
نشست “رفتار مدیریت شهر با دره‌های تهران”
بررسی موضوع دره های تهران در گالری نظرگاه
گردشگری پیاده با افزایش ارتباط مردم با محیط و جامعه محقق می‌شود
گزارش نشست گردشگری یا زندگی پیاده