پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: اثبات گرایی

شهر مردم (تفهم) یا شهر متخصصین (تبیین)؟
مریم اسماعیل‌دخت

شهر مردم (تفهم) یا شهر متخصصین (تبیین)؟

اگر شهر را به مثابه بروز یک واقعیت اجتماعی تحت کالبد و فیزیک معرفی کنیم، نمی توان در نقشه های کارتوگرافی، واقعیت های اجتماعی مرتبط با فهم شهر را بازنمایی کرد.