برچسب: استانداردهای کیفی و کمی

«… همه شهر گرمابه و رود و جوی / به هر برزنی آتش و رنگ و بوی …»

با تقسیمات سیاسی شهر از دوره پهلوی اول و نادیده گرفتن تقسیمات اجتماعی مبتنی بر نظام محله و برزنی، رفته رفته حس تعلق ساکنین به محله تحت عنوان وطن از میان رفت.

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.