پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: استراتژی شهری

حفاظت از شهر و افتادن در دام مادرشهر
علی یاسر جعفری

حفاظت از شهر و افتادن در دام مادرشهر

طرح حفاظت از حریم شهر باید در بازه زمانی کوتاه با رویکرد خود تنظیم شونده و با نگاه راهبردی تهیه شود تا بتواند جنبه‌های در