پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: اعتبار درونی

تصمیم‌گیری برای اقدام در منظر
امیر هاشمی‌زادگان

تصمیم‌ گیری برای اقدام در منظر

تصمیم گیری برای اقدام در منظر، فراتر از اعتبار درونی که شرط لازم است باید یک بازتوزیع ظرفیت ها تامین شود و نه مفید بودن صرف.