برنامه آتی نظرگاه
نشست "جایگاه طرح جامع در مدیریت امروز شهر تهران" | سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 | از ساعت 17
Thursday, 23 May , 2019
امروز : پنج شنبه, ۲ خرداد , ۱۳۹۸ - 19 رمضان 1440
برچسب : الگوهای مردانه

تهران شهر زنان نیست

بروز احساس آرامش و امنیت در فضاهای شهری و اجتماعی برای زنان، تغییر نگاهی سلسله مراتبی و احقاق حقوق زنان در سیاست گذاری های کلان، تدوین منشور حقوق زنان در جامعه و شهر و افزایش تعداد زنان تصمیم گیر در شورای شهر تهران حتما در بیداری روحیات زنانه، تکریم و نمود آن در شهر و جامعه بسیار موثر خواهد بود.  

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸