برچسب: انسان محوری کیفی

اهداف شعاری و اقدام تکراری در آیین ­نامه­ طراحی معابر شهری مصوب 1399

اگر بخشی در آیین نامه به بررسی روشی جهت مواجهه کیفی با شهر انسان محور در طراحی معابر شهری می پرداخت؛ پذیرفته ­تر بود تا اهداف شعارگونه بی ارتباط با راهبردها.

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.