برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Wednesday, 23 September , 2020
امروز : چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹ - 6 صفر 1442
برچسب : انفعال

مشارکت مردمی، لفاظی یا هدف؟

نقش شورا در فعال‌کردن نهاد توسعه به عنوان نمایندگان مردم، به شروع اقدامات مشارکتی کمک کرده و می‌تواند در آینده ما را به سمت مشارکت مردمی مؤثر هدایت کند.

۱۹ آبان ۱۳۹۸

شکایت در عین مشارکت در ساخت و سازهای نابجا

جامعۀ ما معماران؛ انفعال یا نقش‌آفرینی؟

در فرآیند هر تصمیم اشتباه، از تعریف مسأله تا انتخاب تیم مجری می‏توان از معماران سراغ گرفت که با علم به اشکالات، در استفاده از توان خود در تغییر فروگذارند.

۱۹ فروردین ۱۳۹۸