مطالب برچسب: ایرانی

«ایران» یک‌جاست و «ایرون» جای دیگر
علی نیکویی

«ایران» یک‌جاست و «ایرون» جای دیگر

پس از انقلاب بسیاری از هنرمندان ‌از ایران به امریکا مهاجرت کردند و غلط‌ واژه‌ «ایرونی» به جای «ایرانی» را مورد استفاده قرار می دادند!