پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: ایستگاه تاکسی

نقش ایستگاه های تاکسی در منظر شهر
محمد فرشیدی

نقش ایستگاه های تاکسی در منظر شهر

ایستگاه های تاکسی در شهر سرپناه هستند و نه عنصری از منظر شهر. موقعیت آنها در فضای شهری از نظر وسعت و شاخص بودن در