پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: بازآفرینی

آیا خوانش قنات در نظام مدیریتی شهر تهران نیازمند بازنگری است؟
سمیرا عابدی

بازنگری در خوانش قنات در نظام مدیریتی شهر تهران

در گذشته شبکه قنات‌های تهران نقشی حیاتی در تأمین آب شهر داشته است.
مدیریت شهری با اتخاد رویکرد منظرین به قنات می‌توانند به زیست‌پذیرتر شدن تهران کمک نمایند.

قنات ها، رگهای گمشده شهر تهران
سمیرا عابدی

قنات ها، رگهای گمشده شهر تهران

برای بازگرداندن قنات به شبکه زیرساخت آبی شهر تهران در عین حفظ ارزشهای ذهنی آن نیازمند نگاهی کل نگر نسبت به این میراث ارزشمند فرهنگی هستیم.

مرکز؛ رسانه سیاست‌های رقابتی و متناقض
فرنوش مخلص

مرکز؛ رسانه سیاست‌های رقابتی و متناقض

اقدامات صورت گرفته در خصوص مرکز شهر تهران در سیاست‌های سه گانه آن تاکنون در رابطه علی و معلولی یا چارچوب تأثر و تأثیر متقابل مورد توجه نبوده‌اند.