پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: بازار کاوه اهواز

بافت فرسوده یکی از معظلات منظر شهر
غزال مسافرزاده

بافت فرسوده یکی از معظلات منظر شهر

در شناسایی بافت‌های فرسوده شهرهای کشور توجهی به شاخص مطلوبیت منظر شهری نشده و پیشینه قابل توجهی در ارتباط با نوسازی بافت فرسوده و مطلوبیت