پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: باغ ایرانی

باغ ایرانی یا باغ در ایران؟
ریحانه خرم‌رویی

باغ ایرانی یا باغ در ایران؟

باغ ایرانی با الگوهای ساختاری و فرهنگی خود در گستره ای از تاریخ شکل گرفته است و مرزهای جغرافیایی را پیموده و در دل و

باغ ایرانی یا باغ تهرانی؟
یاسمین راشدی‌اسکویی

باغ ایرانی یا باغ تهرانی؟

عنوان باغ تهرانی تاکنون از سوی هیچ متخصص منظر و باغسازی مطرح نشده‌است.
اگر این چنین بود مجموعه‌ای از سبک‌ باغسازی به تعداد شهرهای