مطالب برچسب: باغ خواجه ربیع

یادداشتی بر سرنوشت باغ خواجه ربیع مشهد
محمدجواد نطاق

یادداشتی بر سرنوشت باغ خواجه ربیع مشهد

تغییرات انجام شده در نظام ساختاری باغ خواجه ربیع مانند سلب حضور مردم در باغ و خصوصی سازی محوطه به جهت ایجاد محل دفن اموات، باعث از بین رفتن عمومیت باغ شده است.