پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: بوستان جوانمردان

روددرۀ کن و بوستان جوانمردان
نظر آنلاین

روددرۀ کن و بوستان جوانمردان

یکی از مهم‌ترین کاستی‌های طرح بوستان جوانمردان، نحوۀ پاسخ‌دهی مشاور به هدف حفظ کیفیت طبیعی رودخانۀ کن به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر طبیعی شهر