برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : تعطیلات نوروز
فرهنگ ایران باستان در مقابل فرهنگ گردشگری ایران مدرن

تعطیلات عید درد بی‌درمان گردشگری ایران

. اشباع ذهنی گردشگران، فست‌فودی سفرکردن، تیک‌زدن اهداف سفر بدون توجه به تجربه و واردکردن فشار به زیرساخت‌ها و منابع مقاصد موجب شده تعطیلات طولانی عید نوروز، رنگ و رونق واقعی را از ایام عید و پس از عید، توأمان بگیرد.

۱۷ تیر ۱۳۹۸