پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: تفکیک قوا

آسیب شناسی قدرت در موضوع تدبیر سیمای شهری تهران
رضا کسروی

آسیب شناسی قدرت در موضوع تدبیر سیمای شهری تهران

در منطق تفکیک قوا لازم است حیثیت هر کدام از بخش های صاحب قدرت، بنا به وظایف از هم تفکیک شود تا از تمرکز قدرت در یک بخش خاص و تضییع حقوق مردم جلوگیری به عمل آید.