پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: حقوق شهری

ما پیاده‏ ها!
نظر آنلاین

ما پیاده‏ ها!

بی ‏تردید پیاده راه‌رفتن یکی از حقوق طبیعی انسان است. پیاده جابه‌جا شدن چه به قصد رسیدن به مقصدی باشد و چه با نیت پرسه‌زنی،