پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: خسارت

بیمه‌ها و شرایط برخورداری از آن‌ها در سفر
نظر آنلاین

بیمه‌ها و شرایط برخورداری از آن‌ها در سفر

سیل پنجم شیراز در مسیر ورودی شهر، بیشترین آسیب را به گردشگران نوروزی و خودروهای آنها وارد کرد و خسارات وارد شده کام هموطنان را در سفر تلخ کرد.