پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: خوانش شهر

شهر و دیوارهایش: روایت رسانه از دیروز تا امروز
سینا ناصری

شهر و دیوارهایش: روایت رسانه از دیروز تا امروز

دیوار شهر، رسانه ای به روز، کم هزینه و خودجوش است که بواسطه پیوند غیر الحاقی خاطرات و نمادها خود را در منظر شهر از حذف مصون داشته و کماکان کارکرد خود دارد.