پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: خودرو شوتی

معضل قاچاق، تهدیدی برای منظر راه
سعید غلام‌پور

معضل قاچاق، تهدیدی برای منظر راه

بخشی از فعالیتهای قاچاق به دلیل نبود شرایط مطلوب استان و نبود امکانات از سوی ساکنین بومی انجام میشود. رونق گردشگری میتواند بر رونق اقتصادی