پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: درختکاری

باغ و خانه‌های باغی و ترس از درخت کاری
نظر آنلاین

باغ و خانه‌های باغی و ترس از درخت کاری

باغ در عرف مفهومی دارد. زمین شامل عرف باغ نمی شود. نباید کاری کرد که مردم جرات کاشت درخت نداشته و نگران باشند اگر درخت بکارند در زمان پروانه دچار مشکل شوند.