مطالب برچسب: دریاچۀ نمک

آخرین وضعیت تالاب‌ها در ایران
نظر آنلاین

آخرین وضعیت تالاب‌ها در ایران

زمزمه‌هایی در مجلس شنیده می‌شود که اعتبارات مربوط به احیای تالاب‌ها به مدیریت سیل اختصاص یابد. با توجه به آبگیری تالاب‌ها این تصمیم درستی نیست.