پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: دستورالعمل

پلاسکو تکرار خواهد شد
نظر آنلاین

پلاسکو تکرار خواهد شد

هرکدام از این مقصران حادثه پلاسکو سنگری از مجموعه قوانین، دستورالعمل و بخشنامه، صورت‌مجلس و تفاهم‌نامه برای خود ساخته و توپ را به زمین دیگری