پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: دیزاین

کارآفرینی برای معماران؛ معمار به عنوان ...؟
عطیه غفوری

کارآفرینی برای معماران؛ معمار به عنوان …؟

مهارتهایی چون تفکر استراتژیک و طراحی در کنار خلاقیت و قدرت تحلیل نیازهای مشتری و توانایی حل مساله معماران را در زمینه کاری دیگر به افرادی توانمند تبدیل می کند.