پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: رویکرد

میراث فرهنگی و گردشگری، ترکیبی متناقض نما
امین ماهان

میراث فرهنگی و گردشگری، ترکیبی متناقض نما

ترکیب دو عنوان «میراث فرهنگی» و «گردشگری»، بدون توجه به ماهیت هر یک، عبارتی متناقض نما را باعث شده که در تلاش است تا به یک موضوع با دو دیدگاه متفاوت بپردازد.