مطالب برچسب: زندگی شبانه

نظر آنلاین

منظر شبانه در تهران؛ ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها

سند طرح جامع تهران (مصوب ۱۳۸۶) با توصیف و تبیین چشم‌انداز تهران به عنوان شهری «جهانی»، «شاداب»، «سرزنده» و «امن» پشتوانۀ حمایت قانونی لازم برای تحقق زندگی شبانه در شهر را فراهم کرده و به نوعی بر لزوم تبدیل پایتخت به شهری ۲۴ ساعته در کلاس جهانی تأکید کرده است. بنابراین ضرورت وجود یک برنامه‌ریزی جامع برای تداوم حیات و منظر شبانه تهران ، باید هم مدنظر مدیریت شهری و هم مورد توجه کارشناسان مسائل شهری قرار گیرد. با مروری بر ادبیات موضوع در شهرهای دنیا، می‌توان دریافت که زندگی شبانۀ شهری در حال تجربۀ نوعی «برندسازی» در فضا برای