پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: زیرساخت منظرین

حیاط مدرسه به مثابه زیرساختی منظرین
امیر هاشمی‌زادگان

حیاط مدرسه به مثابه زیرساختی منظرین

حیاط مدارس ماهیتاً منظرین است. چه آسفالتی باشد چه از نوع نیمه‌باغ یا تمام‌باغ.
برای تبدیل‌شدن به زیرساختی منظرین باید بتواند تنوع فضای تکین داشته باشد.

قنات ها، رگهای گمشده شهر تهران
سمیرا عابدی

قنات ها، رگهای گمشده شهر تهران

برای بازگرداندن قنات به شبکه زیرساخت آبی شهر تهران در عین حفظ ارزشهای ذهنی آن نیازمند نگاهی کل نگر نسبت به این میراث ارزشمند فرهنگی هستیم.