پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: سرویس بهداشتی

زیرساخت بدون زیرساخت
امین ماهان

زیرساخت بدون زیرساخت

جانمایی غلط، عدم تامین زیرساخت، عدم توانایی در نگهداری، تعارضات ملکی و عدم هماهنگی میان ارگانهای مسئول از علل بروز مسائل سرویسهای بهداشتی بین راهی هستند.