پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: شهرداریها

بازنگری در خدمات شهری
بیتا حدادیان

بازنگری در خدمات شهری

می بایست اهتمام به پیاده‌ سازی کیفیات برای شهروندان به جای استانداردها و شناسایی نیازهای بومی هر منطقه به طور جداگانه بخش از خدمات شهری