پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: شهرداری

میدان اعدام
سعید شفیعا

میدان اعدام: از پاقاپوق تا خیام

میدان پاقاپوق یا اعدام به عبارتی چهارمین میدان تهران _اگر میدان مشق را هم به حساب نیاوریم_ چهارمین میدان عمومی تهران است. نام نخست این

مصائب مبارزه با فساد شهری
نظر آنلاین

مصائب مبارزه با فساد شهری

یافته‌های رئیس کمیته شفافیت شورای شهر در مبارزه با فساد از سه سوءبرداشت یا خطای تشخیص در برخی مدیران نسبت به مسائل شهر و چگونگی

سمن‌ها بازوی اجرایی شهرداری نشوند
نظر آنلاین

سمن‌ها بازوی اجرایی شهرداری نشوند

نقشی که سمن‌ها دارند، دیده‌بانی و نظارت بر مدیریت و فضای شهری است. آنها می‌توانند مدافع مدنی شهروندان و شهر باشند و نباید بازوی اجرایی