برچسب: شهر هنجاری

گرگان ، نمونه ای از شهر هنجاری

هدف این متن، نقدی بر مؤلفه‌های هنجار در روند شکل‌بخشی به ساخت‌و‌سازهای انسانی است که در این محفل به ساخت و ساز شهر گرگان پرداخته است. مصطفی بهزادفر، مدتی است که نقش هنجارها را در پیدایش و شکل‌گیری شهرهای ایران، مورد مطالعه قرار داده است. وی مقاله‌ای را در سال ۱۳۹۶با موضوع ارزیابی بافت‌های تاریخی بر پایه هنجار حس تعلق به مکان (نمونه مطالعاتی؛ محله سرچشمه گرگان) در نشریه پژوهش و نظریه¬های شهری به چاپ رساند. وی جزو اساتید رشته شهرسازی است که نظریه‌های علوم اجتماعی و جامعه شناسی را در شهرسازی معاصر ایران مورد توجه قرار داده است. لذا در مقاله مزبور از یک همگرایی در ادبیات "حس تعلق" استفاده نموده و هنجارهای مترتب بر حس تعلق در یک دسته بندی کلی گردآوری شده است. حال در این باب دو سئوال قابل طرح است: ۱. آیا می‌توان هنجارهای یک جامعه یا یک دسته از انسان‌ها را به دیگر جوامع بسط داد؟ ۲. آیا مولفه‌های مورد بررسی در حوزه هنجار این مقاله، کل مولفه‌های موثر بر هنجار بوده و یا مولفه‌های دیگری نیز می‌توان بر آن قائل شد؟ بر همین اساس، مقاله مزبور با هدف ارزیابی محله سرچشمه شهر گرگان بر اساس میزان مطلوبیت هنجارهای حاصل از مبانی نظری حس ...

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.