پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: شهر هوشمند

صیانت از حقوق شهروندان در شهر هوشمند
آرش تقی ‌پوراختری

صیانت از حقوق شهروندان در شهر هوشمند

چرایی اهمیت صیانت از حقوق شهروندان در حوزه توسعه فناورانه مدیریت شهری در ایران هدف این نوشتار است. موضوعی که ایده شهر هوشمند را تغییر داده است.

تاب آوری ناپایدار تهران در برابر کرونا
عطیه غفوری

تاب آوری ناپایدار تهران در برابر کرونا

تهران در برابر کرونا تاب آورد، اما تاب آوری شهری بدون مداخله و تغییر در هر دو لایه فیزیکال و دیجیتال امکانپذیر نیست و هیچ کدام نیاز به دیگری را مرتفع نمی سازند.