پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: شیراز سنتی

به بهانه شیراز: میدان های بزرگ از جان بافت های تاریخی پیرامون حرم ها چه می خواهند؟
محسن اکبرزاده

به بهانه شیراز

تخریب بافت‌های شهری پیرامون حرم‌های مطهر مانند شیراز و مشهد فضاهای مقصد زیارت نیستند و نمی توانند باعث افزایش مولفه مجعولی به نام ظرفیت زیارت